2014. november 20., csütörtök

New Entrance - PanoDrama's successful Lifelong Learning Programme


Please, read about this rewarding international project with the Prague Archa Theatre, the Leeuwarden Cultural Capital 2018 project and the Nitra Festival here: http://newentrance2012.blogspot.hu/

2013. június 17., hétfő

A PanoDráma tervezett szakmai programja 2o13-ra / PanoDrama's planned program for 2o13 (sorry, only Hungarian)


A PanoDráma tervezett szakmai programja 2013-ban


1. A PanoDráma alkotóműhely

Egy nő beszél arról, hogy a férjét épp most gyilkolták meg, és hogy van nyom a hóban, a ház előtt. A rendőr nem válaszol, hanem előveszi a ... micsodáját, és lepisili a bizonyítékot. A PanoDráma Szóról szórája a budapesti Nemzeti Színházban gyöngysora az ilyen fájdalmas jeleneteknek, a szövegkönyv szó szerint a 2008–2009-ben a romákat érő, hat halálos áldozattal járó támadássorozatra vonatkozó autentikus közlésekből áll. A színrevitel telibe találja a kétségbeejtő jelent, amikor Magyarország nagyságrendben harmadik pártja az ország „cigányparazitáinak” kifüstölésére szólít fel, és zsidókról akar listát készíteni” – kezdi a legnagyobb svéd napilap, a Dagens Nyhetter beszámolóját a kritikuscéh által szervezett Hungarian Showcase-ről, majd a vezető német színházi portálhoz, a nachtkritik.de-hez hasonlóan rendezőnek nevezi a műhelyt nevesítő alkotó Lengyel Annát.
Ez a tény pusztán annyiban érdekes, amennyiben egyértelműsíti a láthatót, nevezetesen, hogy a PanoDráma valóban vagy az alkotóműhely vagy a produkciós színház kategóriában pályázhat jelen felhívásra. Mert noha a kiírás rendezőt, koreográfust és előadóművészt említ a kategória lehetséges vezetőjeként, a PanoDráma esetében egy dramaturg és független alkotó a műhelyt alapító, illetve koncepcióját, programját meghatározó egyéniség, Lengyel Anna. Az utóbbi két-három évben már a kritika és a szakma, sőt a közönség számára is kikristályosodott az tartalmi és formai elképzelés, amelyre a műhely programja épül. A művészeti vezető hosszú távra, egymásra épülő évadokban gondolkozva alakítja ki két állandó dramaturg (Garai Judit és Hárs Anna) illetve tíz-tizenöt visszatérő művészeti munkatárssal. A műhely színészei közül hárman (Szamosi Zsófia, Ördög Tamás és Urbanovits Krisztina) minden előadásunkban szerepelnek, és munkánk jellegéből adódóan maguk is egyúttal dramaturgjai a produkcióknak, a többi előadó szintén visszatérő, így Bánki Gergő, Bezerédi Zoltán, Csákányi Eszter, Feuer Yvette, Scherer Péter és Schermann Márta nem csak fejenként két-három produkcióban, hanem felolvasószínházainkban és workshopjainkon is fontos szereplők. Noha a világ számos vezetfüggetlen színháza (Rimini Protokoll, Gob Squad, Showcase Beat Le Mot stb.) ilyen struktúrában mködik, Magyarországon ezt a nem rendező által fémjelzett kreatív, mvészi szerepkört szemmel láthatólag épp csak most kezdi lassan elfogadni a közvélemény. Ezért tartjuk fontosnak pályázatunk elején tisztázni a kategóriát.

2. A PanoDráma általános mvészeti koncepciója (ez 2012 óta csak gazdagodott, de a lényeget tekintve természetesen nem változott)

A. Dramaturgiai újítás a színházban, remélt hatás a társadalomban
Magyarországon a a mai napig alig készülnek dokumentumszínházi előadások, és ezen az egyre súlyosbodó és számosodó társadalmi válságok sem tűnnek változtatni. A verbatim speciális műfajával, mely a kortárs angolszász színház egyik legmeghatározóbb dramaturgia formája, de Oroszországtól (teatr.doc) Lengyelországon át Németországig (Kroesinger) kiemelkedő szerepet játszik, és amelynek szövegét 100%-ban szóról szóra idézett eredeti anyagok adják (ezek közt is kiemelkedő szerepet játszanak az eredeti interjúk), Magyarországon egyelőre csak a PanoDráma él, társadalom-politikai témák színházi bemutatására.
Nem teljes naivitás azt képzelni, hogy egy ilyen kutatásra alapozott, szigorúan csak a tényeket, méghozzá azok szó szerinti változatát bemutató előadás hatással lehet a társadalomra, sőt arra is volt példa, hogy új törvény született egy verbatim színházi előadás hatására (Barack Obama két 2008-ban írta alá az új törvényt, amely a homofóbiát felvette a gyűlöletbűnök közé Moisés Kaufmann és a Tectonic Theatre Laramie-projekt c. előadása és az azt követő felháborodás nyomán egy meleg fiú brutális meggyilkolása kapcsán.)

A Szóról szóra, a Tanulni, tanulni, tanulni vagy a 174/B - az igazság szolgái ilyen eredménnyel nem büszkélkedhet, de minél többet szólunk a magyar társadalom elesettjeit sújtó problémákról és a többségi társadalom velük szemben gyakran gyakorolt előítéleteiről, a hátrányos megkülönböztetésről, a szalonrasszizmusról és legfőképp a lehetséges megoldásokról, annál több ember figyelmét sikerül felkeltenünk és annál több közéleti vitát tudunk generálni.
Az mindenképpen elmondható a PanoDráma előadásairól már most, hogy a minden egyes előadásblokk után – akár Budapesten, akár vidéken, akár külföldön - megtartott, jellegzetesen legalább száz főt vonzó közönségtalálkozóink önmagukban olyan lényegi kérdéseket vetnek fel és olyan elemi vitát generálnak, amelyre kevés példa akad a hazai színházi világban.

B. Alkotva közvetít

1. a kisebbségi társadalom kirekesztettjei és elesettjei, valamint a többségi társadalom kiváltságosai között
- amennyiben a színház eszközeivel teremt kapcsolatot a Magyarországon szétverésre ítélt melegek (A Laramie-projekt), a holokauszt pusztítása után hatvanöt évvel antiszemita atrocitásoknak kitett zsidók (Jelinek: Rohonc, 2010, Weiss: A vizsgálat, 2013) és legfképp a jelenleg legsúlyosabban fenyegetett kisebbség, a rasszista gyilkosok, önjelölt gárdista terroristák, a velük szemben súlyosan elfogult magyar igazságszolgáltatás és a napi könnyed szalonrassista megjegyzések csapdájában vergd, magára hagyott és jobbára nyomorban élcigányság és a többségi társadalom viszonylag jól szituált kiváltságosai között (ld. Szóról szóra, 174/B – az igazság szolgái, Roma/Nem roma – honnan a gyűlölet)
- amennyiben a még inkább formálható gondolkodású fiatalok körében igyekszik megfogni a témát.

2. a különbözszínházi formanyelvek között
- amennyiben a jellegzetesen a Sztanyiszlavszkij-módszeren felntt kiemelkedhazai színházcsinálókkal hoz létre itthon ismeretlen vagy alig ismert (pl. verbatim, közösségi színházi, fórumszínházi, törvénykező színházi), vagy kevésbé ismert formanyelveladásokat (pl. a formalistább, statikusabb eladásra ihlet, szintén rendkívül szövegközpontú Kézimunkát, a Nobel-díjas Elfriede Jelinek elshazai színházi bemutatóját, melynek rendezésére a filmes formanyelvben gondolkozó, páratlan nemzetközi tapasztalattal rendelkezfilmrendezt, Pejó Róbertet kéri fel)
- amennyiben elszeretettel feszegeti a színház határait az interdiszciplinaritás vagy éppen a dokumentumszínház jegyében (a hagyományos díszlet helyett filmes és televíziós eszközökkel élSzóról szóra és Az igazság szolgái mindkét kategóriába beleesik)

3. az alkotók és a hazai közönség között
- amennyiben az alkotótársakkal az alkotás folyamata során felvetdkérdéseket elssorban nem megválaszolni igyekszik, hanem a közönségben is felébreszteni a kérdezés vágyát, a gondolkodás ellenállhatatlan és kihalófélben lévingerét
- amennyiben olyan nézőket csábít színházába, akik nem járnak egyfelől a Trafóba, a Nemzetibe, a Művészetek Házába Pécsett vagy a Csarnokba a Miskolci Nemzeti Színházban, és/ vagy a hazai szellemi élet esetleg idsebb, nem független színházhoz szokott nagyjai, akiknek nevét a Népszava kritikusa oly fontosnak tartja leírni, hogy cserébe nem marad hely egyetlen alkotó megnevezésére sem, vagy olyan egyszerbb, alapveten nem színházba járó emberek, akikkel munkánk összehoz mint egy könyvelő, egy egyetemi adminisztrátor, a taxisofőr vagy a villanyszerelő és előadásaink interjúalanyai a vidéki romáktól a fővárosi tanárokon át az Amnesty International vagy a Helsinki Bizottság és a TASZ munkatársaiig (és akik részben elragadtatott vagy elgondolkozó és elgondolkodtató reakcióik nyomán a PanoDráma közönségkapcsolati hálózatának kulcsembereivé válnak, lásd. a mellékelt levelet egy tanártól)
- amennyiben cigány témájú eladásaival, igazán róluk, st velük szóló eladásaival már harmadszor csábítja a Trafóba vagy a vidéki előadásaink színhelyére olyan romák százait ill. tucatjait, akik sosem járnak színházba
4. a világ ígéretes fiatal színházcsinálói és a magyar szakma között
- amennyiben a produkciókat megelzvagy önálló mhelymunkáit kivétel nélkül mindig nemzetközi résztvevkkel és olykor külföldi vendégrendezkkel szervezi (pl. Sebastian Brünger, Rimini Protokoll, Mika Myllyaho, a finn Nemzeti Színház igazgatója, Jay Scheib, Obie -és Tony-díjas amerikai rendező, az európai hírű verbatimszínház-író és rendező Andres Veiel, Alexis Meaney, David Schwarz, Mihaela Michailov, Michael Bhim, Verena Specht-Ronique stb.)
- amennyiben a kortárs magyar drámákat külföldi felolvasószínházaiban ottani színészekkel és néha ottani rendezvel mutatja be
- amennyiben munkatársait rendszeresen (évente többször több munkatársat, összesen évi kb. tíz utat finanszírozva) küldi külföldre továbbképzésre, showcase-ekre, fesztiválokra, workshopokra, előadásokra, előadni és tanítani
- amennyiben nemzetközi és magyar szimpóziumokat, konferenciákat, showcase-eket szervez (2012-ben Theatre with Social Outreach címmel több mint egy tucat jeles nemzetközi és ugyanannyi magyar előadóval)
5. a magyar és a nemzetközi színház illetve drámairodalom között
- a kortárs külföldi drámák hazai és a kortárs magyar drámák külföldi bemutatásával produkciók, workshopok, felolvasószínházak, a hazai színházi szakma minden nemzedékének legkiemelkedbb és legnyitottabb alkotóival Csákányi Esztertl Polgár Csabáig, illetve kontextusteremtkiadványok formájában
- a kortárs magyar, azon belül kiemelten a független színház nemzetközi képviseletével és népszerűsítésével (Keresztmetszet Showcase 2011, Highlights of Hungarian Independent Theatre DVD 2008 és 2013, Highlights of New Hungarian Drama 2013, Highlights of Independent Hungarian Theatre honlap (www.panodrama.hu/hit), több produkció és több alkotó kiközvetítése (Pintér Bélától a HOPParton át Mundruczó Proton Színházáig vagy az Örkény Színházig, eladások, worskhopok, kurzusok Vilniustól New Yorkig stb.)


Részletes szakmai elképzelések 2013-ra

A PanoDráma, amint a nemzetközi színházi világ élcsapatai, nemcsak színházi előadásokat hoz létre, de szakmai és civil közegben is komplex módon tevékenykedik. (…) A 174/B - Az igazság szolgái című munkával hatalmasat léptek előre. (Proics Lilla: Az igazság az, hogy szóhoz sem jutok www.szinhaz.net)

Színházként, társadalmilag, civil szerepvállalás tekintetében (…) remek, fontos, jelentős és súlyos munka a PanoDrámáé. (Kovács Bálint: Görög sorstragédia Sajóbábonyból www. Egyfelvonás.hu


A 2012-es év a kiszámíthatatlan hazai finanszírozás ellenére nagyságrendi előrelépés volt a PanoDráma történetében több szempontból is (két új nagyprodukció, új alkalmazott munkatárs, nemzetközi turnék, nyertes EU-s projekt stb.). Sajnos ezt a tavalyi kuratóriumi döntés semmilyen mértékben nem tükrözte, s amikor az egyik kurátortól rákérdeztünk a lehetetlenül alacsony támogatás okára, ő úgy fogalmazott: “De hát most is annyit kaptatok mint tavaly.”

Egyrészt ez a mondat tévedésen alapult, másrészt a döntés teljességgel figyelmen kívül hagyta a fiatal PanoDráma objektív adatokkal mérhető, drámai fejlődését. Egy fiatal csapat életében meggyőződésünk szerint nem lehet kiindulási alap az előző év támogatottsága, különben semmilyen fejlődésre nem volna mód. És ez akkor is igaz, ha drámaian csökken a szétosztható keret, mert annál nagyobb arányban nőtt műhelyünk tevékenyége, láthatósága, sikere.

Tisztelettel kérjük a kuratóriumot, hogy ne a korábbi döntésekből, a korábban megítélt összegekből induljanak ki, pályázatunkat a PanoDráma tavalyi és idei munkái, teljesített vállalásai, nemzetközi koprodukciói és turnéi, mindezek kritikai visszhangja és a meghirdetett szempontrendszer ítéljék meg.


I. Új produkciók

1. Luxuská (munkacím) - Életmonológok 1.

2013-ban indítja új produkciósorozatát a PanoDráma Életmonológok szóról szóra címmel. A következő négy-öt évben alkotóműhelyünk állandó színészeivel verbatim monodrámákkal jelentkezünk, melyek a nagy produkcióinkkal ellentétben nem kis ensuite blokkokban, hanem repertoárszerűen szerepelnek majd a Hátsó Kapu műsorán.

Eddigi három verbatimszínházi produkciónk előkészítése során számtalanszor éreztük, hogy egy-egy interjúaanyunk élete, figurája, beszédstílusa, világa önmagában “megérne egy misét”. Most induló sorozatunk arra ad lehetőséget, hogy az eddiginél még nagyobb empátiával, még részletesebben tudjunk elmerülni egy ember sorsában, s hogy ezúttal semmi ne szabjon korlátot a mi alkotói és a néző befogadói kíváncsiságának.

Ezen produkciók ugyanazzal az intenzív kutatási módszerrel készülnek mint az eddigi előadásaink, ám végső soron az adott témában egy ember életéből állnak össze hosszú, mélyinterjúk alapján.

A Luxuská munkacímű produkciója Szamosi Zsófia, az előadás létrehozói a főszereplőn kívül Garai Judit, Hárs Anna és Lengyel Anna. A bemutató ősszel vagy télen lesz.

Az előadás témája a luxusprostituáltak ellentmondásokkal teli, izgalmasnak, sőt sokszor – nem csak anyagi értelemben - gazdagnak tűnő élete. A szakma evidensen vet föl morális, lelkiismereti, tartalmi és gyakorlati kérdéseket egyaránt, s a műfaj sajátosságai révén olyan lényegi társadalmi problémákra tud rámutatni a legnagyobb nyíltsággal és részletgazdagsággal, mint például Csalog Zsolt Parasztregénye vagy Csendet akarokja, azzal a lényegi különbséggel, hogy módszerünkhöz híven ezúttal sem változtatunk semmit az elhangzó szövegen.

2. Éhség (munkacím)

A 2013-as munkabemutató után (december 4) 2014 januárjában jelentkezünk a Trafóban következő nagy produkciónkkal, melynek témája az éhség: a konkrét, fizikai éhség és az átvitt értelemben értett hataloméhség kereszteződése.

A téma aligha szorul magyarázatra a mai Magyarországon, ahol karácsonykor és húsvétkor az ingyenlevesért állók sora kilométereken át húzódik, ahol eddigi produkcóink interjúalanyai (különösen Észak-Kelet Magyarországon) a hónap végén már csak kölcsönből vehetik meg a legolcsóbb és legegészségtelenebb ételeket. Elfogadhatatlan, hogy 2013-ban egy fejlett országban milliók éhesek rendszeresen, és különösen szomorú, hogy jóléti társadalmunk jelentős része milyen szenvtelenül nézi éhező honfitársait.

E témá mellett mutatjuk fel a szintén sokakat jellemző hataloméhséget, mely leggyakrabban épp ezeket a szenvtelen embereket jellemzi, természetesen ezúttal is verbatim módszerrel dolgozunk, illetve civiliket is bevonunk a produkcióba, ez utóbbi elem pontos formája még kidolgozás alatt áll.

Eladók: Bartsch Kata, Csákányi Eszter, Kádas József, Nagy Viktor, Ördög Tamás, Szamosi Zsófia, Urbanovits Krisztina Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna Próbákat vezető kreatív producer: Lengyel Anna

3. Az ígéret földje

Nyertes európai pályázatunk következő koprodukcióját (egy két éves együttműködésre a prágai Archa Színház, a stanicai Truc Sphérique és a haarlemi 5te Kwartierral közösen) 2013 júniusában mutatjuk be a kosteleci menekülttáborban, majd a prágai Archa Színházban, mely az előadás fő gazdája. A menekültekkel készülő közösségi színházi projektet Jana Svabodova rendezi, zeneszerzők Ted van Leewen (Hollandia) és Michael Romanyshin (USA), dramaturgia: Garai Judit és Lengyel Anna. A menekültek történetét és a velük való bánásmódot mutatja be ez a dokumentarista közösségi színházi előadás, melyben a Rimini Protokoll módszeréhez hasonlóan maguk a mesélők állnak színpadon.

II. Továbbjátszás

1. Tanulni, tanulni, tanulni – keresztmetszet az oktatásról a Jurányiban (az előadás átdolgozott, frissített változata) havi átlag két alkalommal
Bemutató: 2012. április 19 (az évad hátrelevő része egyeztetés alatt) tantermi színházi változat a támogatás függvényében 2013 őszétől
Eladók: Feuer Yvette, Hárs Anna, Ördög Tamás, Schermann Márta, Szamosi Zsófi, Urbanovits Krisztina valamint oktatási szakértk
Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna Rendez: Schermann Márta Kreatív producer: Lengyel Anna

2. 174/B – az igazság szolgái (lásd kritikai tükör, 2o12-es beszámoló)
Eladók: Bartsch Kata, Csákányi Eszter, Nagy Viktor, Kádas József Ördög Tamás, Szamosi Zsófi, Urbanovits Krisztina és 12 civil esküdt Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna Próbákat vezető kreatív producer: Lengyel Anna

Közösségi színházi projekt (támogatás függvényében az új esküdtek előkészítésén túlmenően is)
törvénykező színház a fenti igazságtalanságok által sújtott roma közösségekben
Koncepció: Lengyel Anna Programvezető drámapedagógus: Feuer Yvette, Szabó Veronika

A PanoDráma munkájában és önképzésében mindig meghatározó nemzetközi gyakorlatok közül ezúttal az Elnyomottak színházát megalapító világhírű Augusto Boal módszerét tanulmányozzuk és alkalmazzuk gyakorlati közösségi színházi projektünkben. Workshopsorozatban a korábbi kutatásaink során megismert és újabb cigány és nem cigány közösségek fiatal felnőttjeivel végzett munka célja egyfelől a közösség aktivizálása saját felelősségük felismerésében, problémáik megoldásában és az őket ért igazságtalanság elleni fellépésben, másrészt a munka bemutatásával a többségi társadalom lelkiismeretére akarunk apellálni, mint eddig is.

Az első workshop témája mindig egy olyan helyi incidens vagy incidenssorozat, mint mondjuk egy cigányok által elkövetett krumplilopás vagy egy kisebb kocsmai verekedés. A munka során a közösség saját tagjai közül választ vádlót, ügyvédet és – bár ez nem felel meg a hazai gyakorlatnak – esküdtszéket, hogy a tényeket érvekkel alátámasztott vitában tudja mérlegelni.

3. Szóról szóra (külföldi és hazai turnék)

Miskolc, Nyíregyháza, Kaposvár, Lyon, Varsó, további turnék szervezés alatt

III. Felolvasószínházak

1. Moisés Kaufman: A Laramie-projekt a Kassák Klubban március 1o.
verbatim felolvasószínház
Merényi Anna fordításában

1998-ban egy Laramie nevű kisvárosban agyonverték Matthew Shepardot, egy huszas éveiben járó fiatalembert, akinek egyetlen bűne az volt, hogy meleg. Támadója egy hasonló korú férfi volt, aki félholtan hagyta hátra áldozatot egy kerítéshez kikötözve. Két nappal később Shepard belehalt sérüléseibe. A sokszoros díjnyertes amerikai drámaíró-rendező Moisés Kaufman társulatával Laramie-be utazott interjúzni. A verbatim színházi darab másfél év számos látogatásának interjúiból és tárgyalási jegyzőkönyveiből készült és elnyerte a 2001-es év legjobb drámájának díját. Azóta a második leggyakrabban játszott amerikai színdarab az Egyesült Államokban.
A darab 21 szerepében az alábbi színészek láthatók:
Bánki Gergő, Bezerédi Zoltán, Cseh Judit, Ördög Tamás, Szamosi Zsófia, Urbanovits Krisztina

Dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna

Színpadra állította: Lengyel Anna

2. Peter Weiss: A vizsgálat
oratórium 11 énekben

a PanoDráma felolvasószínházi estje
a Nemzeti Színházzal együttműködésben

2013. április 16-án
a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján

Magyar fordítás: Vas István

Előadják: Alföldi Róbert, Básti Juli, Bezerédi Zoltán, Csákányi Eszter, Mácsai Pál, Máté Gábor, Molnár Piroska, Nagy Zsolt, Urbanovits Krisztina

Dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna

Színpadra állította: Lengyel Anna


A jeles német szerzőt, akit Magyarországon leginkább Marat/Sade darabjáról ismernek - mely Ács János rendezésében és a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában bejárta a világot és sikerei révén jelentős mértékben hozzájárult a cenzúra lazulásához - hazájában talán leginkább A vizsgálat című műve alapján tartja számon a művelt átlagpolgár.
A frankfurti auschwitzi per jegyzőkönyvéből készült dokumentumdrámát 1965-ben 14 német színház mutatta be ugyanazon az estén Keleten és Nyugaton is, s az ősbemutatóval egy pillanatban hangzott fel a szöveg angol fordításban a Royal Shakespeare Companyban is. Az auschwitz borzalmait, a hatmillió zsidó kiirtásának fázisait dokumentarista hűséggel, ugyanakkor emelkedett költői formában bemutató mű kardinális szerepet játszott Németország történelmi múltfeldolgozásában, a modern Európa eredendő bűnével való szembenézésben.
Szomorú tény, hogy Magyarországon ez a szembenézés máig nem történt meg igazán, aminek egyenes következménye a mai szélsőjobb Európában szinte páratlan térnyerése, a rasszizmus már nem csak szavakban, hanem gyilkos tettekben is megnyilvánuló tombolása, s a többségi társadalom javának mély, cinkos hallgatása.
Szerzői jogok: Suhrkamp Verlag

Támogató: Dutch Jewish Humanitarian Foundation

Önképzés, nemzetközi kutatás: A PanoDráma állandó tagjainak a PanoDráma által finanszírozott nemzetközi útjai:
Hárs Anna, Garai Judit, Lengyel Anna – Amszterdam, Robert Wilson Einstein on the Beach előadásának megtekintése, L. A. találkozása az alkotókkal
Bíró Dénes - Riga, Letttország - kortárs lett dráma, kortárs lett színházi fesztivál, egy hét
Lengyel Anna – Arany Maszk, Moszkva, orosz showcase, partnertárgyalások a dokumentumszínház élvonalába tartozó teatr.doccal

Tudásátadás, disszemináció, oktatás:
Lengyel Anna: A Litván Zenei és Színházi Akadémia felkérésére fiatal drámaírók workshopja
Garai Judit – a Balassi Intézet megbízott oktatója a hungarológia szakos hallgatók mai magyar kultúra kurzusán
Önkéntesek a Tanulni, tanulni, tanulniban és az Igazság szolgáiban és további produkciókban

Nemzetközi együttműködés: Karaoke Europe - nyertes európai pályázat a prágai Archa, a haarlemi 5te Kwartier és a stanicai Truc Sphérique részvételével társadalmi színház tematikában

Workshopok: a fenti nemzetközi együttműködés keretében két hollandiai, két cseh, két szlovákiai és két magyarországi workshop – utóbbi kettő a PanoDráma vezetésével Borsod megyében illetve Budapesten

Szakmai szervezet munkájában való részvétel: FESZ - két szekciótagság, etikai bizottsági tagság


Gazdasági szempontok:

A PanoDráma a független színházi palettán ritka módon (a Krétakörhöz és a Szputnyikhoz hasonlóan) a működési támogatásának sokszorosát (tavaly kb. kilencszeresét) szerzi meg egyéb, jelentős részben nemzetközi forrásból. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy amennyiben olyan támogatást kapna mint három évvel ezelőtt (ötmilllió forint), ez a hozzászerzett összeg is növekedne és vele együtt színházunk hatékonysága, a bevont közösségek programjai is arányosan nőnének

Jegybevétel, TAO:

Tekintve hogy saját játszóhelyünk nincs és minden partnerünk a Trafótól a Nemzeti Színházig csak úgy adja oda a bevételnek megfelelő összeget, ha ez fellépti díjként szerepel, éppen azért, hogy a TAO-t megtarthassák, effektív jegybevétel nálunk nem jelentkezik. Külföldi turnéink hasonlóan fellépti díjat fizetnek.


január 30/ február 1 174/B Lengyel Anna Trafó
március 9 Szóról szóra (a Hungarian Showcase-en) Lengyel Anna Nemzeti Színház
március 10 A Laramie/projekt Moiisés Kaufman Óbudai Társaskör
május 12-13 Szóról szóra Lengyel Anna Miskolci Nemzeti Színház
május Szóról szóra Lengyel Anna Kaposvári Csiky Gergely Színház
április 16 A vizsgálat Peter Weiss Nemzeti Színház Nagyszínpad
május Tanulni, tanulni, tanulni Lengyel Anna Jurányi
október Szóról szóra Lengyel Anna Lyon, Festival sens Interdits
november-december Lukuská Lengyel Anna Hátsó Kapu
december Éhség Lengyel Anna Trafó
2014 január Éhség Lengyel Anna Trafó

2014 január/ február Luxuská Lengyel Anna Hátsó Kapu
2013 szeptember-2014 február Tanulni, tanulni, tanulni Lengyel Anna Jurányi
2013 szeptember-2014 február Szóról szóra Lengyel Anna vidék, külföld
2013 szeptember-2014 február A rúgás Andres Veiel 

2013 szeptember-2014 február 174/B - az igazság sszolgái Lengyel Anna Jurányi
június Az ígéret földje - koprodukció Jana Svabodova Prága, Archa színház
2014 eleje Idegenben otthon Ted van Leeuwen Alkmaar, menekülttábor

A PanoDráma beszámolója a 2o12-es évről/ PanoDrama's report of the activities in 2o12 (sorry, only in Hungarian)


A PanoDráma szakmai beszámolója a 2012-es évről

A magyar független színházi társulatok, műhelyek mindegyike szerepelt a Trafóban, ráadásul az elmúlt három évben, így a Krétakör, Pintér Béla és Társulata, a HOPPart, a Maladype, a TÁP Színház, láthatóak voltak a FÜGE-produkciók és Mundruczó Kornél darabjai is, valamint a független színházi szcéna további élvonala: a PanoDráma, a Természetes Vészek Kollektíva, a KoMa, a Baltazár." (Markó Róbert: A megfoghatatlan, Színház, 2012 március)

"A tavaly januári dunaParton részt vevő külföldi szakemberek azt mondták, hogy amit mi független színtérnek hívunk Budapesten: egyedülálló. (...) Mondok tizenkét nevet, akik mostanában utaznak Európában. A táncban Fehér Ferenc, Réti Anna, Frenák Pál, Hód Adrienn (Hodworks) és a Bloom!; a színházban kiemelkedik Schilling és a Krétakör, Mundruczó, Pintér Béla, Bodó Viktor, és jön fel a HOPPart, Kárpáti Péter és a Titkos Társulat, és bizonyos munkáival a Maladype is. Lassan idetartozik már PanoDráma mint új tag." ("Volt egy vízióm" - interjú Szabó Györggyel Magyar Narancs, 2012.05.24)

A 2012-es év volt az első év, hogy két új nagyprodukcióval jelentkeztünk (Tanulni, tanulni, tanulni és Az igazság szolgái). 2012-ben indult először nemzetközi (és belföldi) turnéra egy Magyarországon, hazai alkotókkal készült előadásunk (Szóról szóra: Strasbourg Premieres Fesztivál, Prága Akzent Fesztivál és további tárgyalás alatt álló külföldi vendégjátékok, valamint 2013 tavaszán Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza), először nyertünk európai pályázaton (egy két éves együttműködésre a prágai Archa Színház, a zsolnai Truc Sphérique és a haarlemi 5te Kwartierral közösen), és először vett alkalmazásba vezetőjén kívül még egy embert a cég (Garai Judit dramaturgot félállásban).

Új produkciók

A kritikákból: "Ha PanoDráma, akkor társadalmiság, kritikus szemlélet, szociális érzékenység. (...) Az alkotócsapatnak sikerült fájdalmas humorral nyúlnia a szegregáció vs. integráció, a beiskolázás, a felsőoktatási keretszámok vagy éppen az iskolai erőszak témájához, miközben most is újat mutatott." (Antal Nikolett: Egy botrány részletei www.prae.hu)

Tanulni, tanulni, tanulni - keresztmetszet az oktatásról

Bemutató: 2012. április 19, Trafó további előadások: április 20., 21., október 1., 2., 3.

Életpályamodell vagy pályaelhagyás. Százhúszezer forint vagy hatezer svájci frank. Pofozkodó tanár vagy tanárverdiák. Cigány a földszinten, paraszt az emeleten – integrált oktatás. Mamakör és gyerekszáj. k. Mi. Komolyan. Humorral. Nem szájba rágva, de ismét szó szerint.
Ezúttal nem egy eseménysorozatot, hanem egy jelenséget vesz górcső alá a PanoDráma második verbatimszínházi előadása. Kevés dolog határozza meg oly mértékben egy társadalom és egy ország jövőjét mint az elkövetkező nemzedékek oktatása. Hogy ez a téma ma hazánkban mennyire aktuális, azt aligha kell bizonygatni. A produkciót megelőző kutatás legváratlanabb tanulsága azonban az volt, hogy már az új köznevelési törvény bevezetése előtt is milyen sokféle és milyen súlyos sebekből vérzett a hazai oktatás.
S bár ezúttal is súlyos kérdéseket igyekszünk feszegetni, a Szóról szórához képest kissé könnyedebb kézzel nyúltunk a témához, ami a tervezett tantermi színházi változatnak elképzelésünk szerint előnyére válik majd.

Eladók: Feuer Yvette, Hárs Anna, Ördög Tamás, Schermann Márta, Szamosi Zsófi, Urbanovits Krisztina valamint oktatási szakértk
Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna
Rendez: Schermann Márta
Kreatív producer: Lengyel Anna

A kritikákból:
„Megérdemli a fokozott figyelmet, ahogy a szemünk előtt keresgéli, majd megtalálja saját színházi útját az a formáció, amely a szó szerinti – verbatim – dokuszínházban utazik. Vagyis a rögvalóságot tárja elénk, annak is evidensen a legérzékenyebb területeit; ekként nyugodtan mondhatjuk, hogy a "remény színháza" ez, amely azzal a végeredménnyel kecsegtet, hogy hibáinkkal szembenézve javítunk rajtuk, tanulunk belőlük."
(Csáki Judit: Tizenketten, dühösen, Magyar Narancs 2012.12.06)

„Színházként, társadalmilag, civil szerepvállalás tekintetében (...) remek, fontos, jelentős és súlyos munka a PanoDrámáé."
(Kovács Bálint, www.egyfelvonas.postr.hu)

Az igazság szolgái
Bemutató: 2012. november 21., Trafó további előadások: november 22., 23. , valamint 2013. január 30., 31. és február 1.)

Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” (BTK 174/B. § 1996. évi XVII. törvény 3. §.)

A PanoDráma legújabb előadása a tőlük már ismert dokumentumszínházi módszereket Augusto Boal közösségi színházi metódusával ötvözi. Ez a munka a 174/B paragrafust vizsgálja, mely eredetileg a kisebbségek védelmére szolgál és amelyet Magyarországon talán egyedülálló módon ellenük fordít a jog.
Sajóbábonyban még folyik a per, amely a cigányokat vádolja „a magyarok” közössége elleni bűntettel, mely csoportba a cigányok e logika szerint nem tartoznak bele.
Az eredeti interjúk fókuszában ezúttal a szétvert Suzuki utasain, a bűnös és az ártatlan vádlottakon kívül az igazság szolgái állnak: ügyvédek, ügyészek, bírók, rendőrök. A verbatim módszerrel, profi színészekkel készült előadás mellett párhuzamosan próbál két drámapedagógus Galgagyörkön, Sajókazán, Budapesten, Hidasnémetiben, illetve Pécs és Miskolc környéki roma és nem roma civilekkel. Belőlük állt össze a 12 fős esküdtszék, mely minden este egy-egy bemutatott esetet tárgyal meg a közönség előtt, és egyetértés esetén ítéletet hoz róluk.

Előadják:
Bartsch Kata, Csákányi Eszter, Kádas József, Nagy Viktor, Ördög Tamás, Szamosi Zsófia, Urbanovits Krisztina, valamint 12 civil esküdt
Video: Balogh Balázs, Taskovics Éva
Dokumentáció: Bíró Dénes
Zeneszerző: Melis László
Önkéntesek: Gábor Sára, Kallos Viola, Szilágyi Áron, Vajda Viktória
Dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Merényi Anna
A közösségi projekt vezetői: Feuer Yvette és Szabó Veronika
Koncepció, kreatív producer: Lengyel AnnaA 174/b – Az igazság szolgáihoz kapcsolódó közösségi színházi projekt és drámapedagógiai program

A PanoDráma munkájában és önképzésében mindig meghatározó nemzetközi gyakorlatok közül ezúttal az Elnyomottak színházát megalapító világhírű Augusto Boal módszerét tanulmányoztuk és gyakorlati közösségi színházi projektünkben alkalmaztuk. Az igazság szolgái előadással párhuzamosan három hónapos (nem teljesen folyamatos) workshopsorozatban több mint 10 héten keresztül, 43 napon át a korábbi kutatásaink során megismert cigány közösségek fiatal felnőttjeivel végzett munka célja volt egyfelől a közösség aktivizálása saját felelősségük felismerésében, problémáik megoldásában és az őket ért igazságtalanság elleni fellépésben, másrészt a munka bemutatásával a többségi társadalom lelkiismeretére kívántunk apellálni. Reményeink szerint igazi párbeszéd kezdete volt ez a szerény vállalkozás.
Az első workshop – melyet Galgagyörgyön rendeztünk meg – témája egy olyan helyi incidens vagy incidenssorozat volt, mint mondjuk egy cigányok által elkövetett krumplilopás vagy egy kisebb kocsmai verekedés. A program előrehaladtával egyre bonyolultabb esetekkel foglalkoztunk, míg végül Az igazság szolgái produkcióhoz kapcsolódva a sajóbábonyi eset közösségi színházi feldolgozásával fejeztük be workshopsorozatunkat, mely beépült Az igazság szolgái produkcióba a Trafóban.
Augusto Boal törvénykező színháza kicsit eltér ettől a koncepciótól, amennyiben annak elsődleges célja az elnyomottak közösségét érintő törvényjavaslatok kidolgozása a közösség segítségével, tanulmányaink azonban már most megmutatják, mennyire hasznos módszerének ismerete.
A produkcióra való felkészülést és a workshopokat a lehető legszínesebb közösségi színházi és drámapedagógi módszerek alkalmazásával két kiváló drámapedagógus vezette: Feuer Yvette és Szabó Veronika.
A közösségek tagjaival és a helyi fiatalokkal ápoljuk a kapcsolatot, további projektjeinkben is gondolkodunk bennük.


Nemzetközi szimpózium: Színház a társadalomban, társadalom a színházban (2012. november 23-25., Nemzeti Színház)

A PanoDráma tevékenységének egyik leglényegibb eleme a nemzetközi tapasztalatcsere és továbbképzés. Nincs tudomásunk ilyen témájú szimpóziumról, melyre a társadalom iránt legelkötelezettebb színházak művészeit hívtuk meg előadni, így többek között a német Jens Dietrichet, aki a ruandai népirtásról készült Hate Radio című, díjnyertes előadás dramaturgja volt, Felix Meyer-Christiant, aki a fukushimai katasztrófa kapcsán készített dokumentum-projektet, Ted van Leewent, aki a hollandiai Haarlemben menekültekkel csinál színházat és zenét, Jana Svabodovát, aki cseh bevándorlókkal és menekültekkel dolgozik, Jessica Glausét, aki törökökkel és punkokkal is készített előadást, a román David Schwarzot, aki a dokumentumszínházi élvonalába tartozik mint ifjú, díjnyertes rendező, Schilling Árpádot, a szlovák zsilinai Truc Sphérique fiatal vezetőit, a hajléktalanokkal dolgozó Schermann Mártát, a Baltazár Színházat vezető Elek Dórát, a híres szegedi Csillagbörtön legendás börtönszínházát vezető Kovács Anita Annát. Az előadásokat minden esetben egy hosszabb moderált vita követte.
A szimpózium egyenes folyománya Sarah Günther meghívása Zsolnába egy workshopra, a prágai partner közös visegrádi projektje Schermann Mártával, illetve a PanoDráma alakuló projekttervei német, román és holland partnerekkel

Részletes program:

November 23. péntek

15.00 Megnyitó
15.3o Schilling Árpád írása
15.45 Schermann Márta – színész, rendező, a Hajléktaland c. projektről
16.15 Archa Színház, Prága
16.45 moderált vita az elhangzott előadásokról
18.oo Gulyás Márton, egyórás prezentációja a Krétakör társadalmi szerepvállalásáról, A papnő c. előadásról
2o.oo PanoDráma: 174/B – Az igazság szolgái c. előadása a Trafóban szinkrontolmácsolással


November 24. szombat

1o.oo PanoDráma, verbatimszínház Magyarországon
1o.3o Felix Meyer-Christian, német író-rendező a Fukushima my love c. projektről
11.oo David Schwartz, dokumentarista színház Romániában
11.30 kávészünet
11.45 Jens Dietrich, a ruandai mészárlásról készült Hate Radio c. díjnyertes előadás dramaturgja
12.45 moderált vita az elhangzott előadásokról
13.45 ebéd
14.45 Jessica Glause, német író, rendező, színészek és civilek a színpadon
15.15 Ted van Leuwen, holland rendező, 5te Kwartier színház vezetője
15.45 Kovács Anita Anna, a szegedi Csillagbörtön legendás börtönszínházának alapítója
16.15 moderált vita
17.00 meglepetés-előadás: Nézőművészeti Kft. A gyáva c. előadása

November 25. vasárnap

11.00 Elek Dóra, a Baltazár Színház vezetője
11.3o Stanica Zilina, szlovák színház
12.oo Feuer Yvette, színész, dráma-pedagógus, a Bohócok a láthatáron vezetője
12.3o Sarah Günther, Magyarországon élő német rendező, közösségi projektek, mobilitás vidéken és a 8. kerületben
13.00 moderált beszélgetés az elhangzott előadásokról
14.00 Zárszó


Fesztiválszereplés: 2012. június – Strasbourg, Premieres Festival, 2012. november – Prága, Archa Színház, Akzent Fesztivál

Belföldi turné: 2013 tavaszán: Kaposvár Csiky Gergely Színház, Miskolci Nemzeti Színház, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház (további helyek egyeztetés alatt)

Önképzés, nemzetközi kutatás: A PanoDráma állandó tagjainak a PanoDráma által finanszírozott nemzetközi útjai: Hárs Anna, Garai Judit – Riga, Letttország - kortárs lett dráma, kortárs lett színházi fesztivál, egy hét
Lengyel Anna - Vilnius, Litvánia Sirenos fesztiválrészvétel
Garai Judit - Theatertreffen, Berlin két hetes fesztiválrészvétel, workshop Andres Veiellel a dokumentarista színházcsinálásról (nem a PanoDráma finanszírozta, csak hozzásegített az ösztöndíjhoz

Tudásátadás, disszemináció, oktatás: Lengyel Anna: A Litván Nemzeti Színház felkérésére a fiatal drámaírók versenye, a Versme workshopjának vezetése – kétszer egy hét, Vilnius Az IETM meghívására előadás és munkacsoportbeszélgetés Koppenhágában a magyar színházról A Wiener Festwochen meghívására előadás a hazai társadalmi színházi kezdeményezésekről München - a Goethe Intézet meghívására élő közvetítésben a magyar kultúráról, magyar színházról Eötvös Péterrel és Nemes Gáborral Garai Judit – a Balassi Intézet megbízott oktatója a hungarológia szakos hallgatók mai magyar kultúra kurzusán
Önkéntesek a Tanulni, tanulni, tanulniban és az Igazság szolgáiban – az önkéntesek a kialakult rajongói körből kerültek ki, és ketten azóta fizetett alkalmi munkatársként dolgoznak a PanoDrámában mint asszisztens és kutató dramaturgasszisztens

Kiadványok: Highlights of Independent Hungarian Theatre – 2. bővített kiadás Highlights of Hungarian Drama - CD-ROM a legjobb kortárs magyar dráma világnyelveken fellelhető fordításai,
emellett saját produkciónk felvétele (Az igazság szolgái angol feliratos, ötkamerás felvétele vágás alatt)

Nemzetközi együttműködés: Karaoke Europe - nyertes európai pályázat a prágai Archa, a haarlemi 5te Kwartier és a stanicai Truc Sphérique részvételével társadalmi színház tematikában

Szakmai szervezet munkájában való részvétel: FESZ - két szekciótagság, etikai bizottsági tagság

Díjak
2009 – Alternatív Színházak Szemléje - Legjobb Rendezés Göttinger Pál a PanoDráma és a Mobilfront Műhely a.N.N.a című előadásáért 

2010 – Vidor Fesztivál – a Legjobb Női Kvartettnek járó Pulcinella-díj a Sanyi és Aranka Színházzal koprodukcióban készült Tiszta viccért 
2011 – Lengyel Annának Hevesi Sándor-díj nemzetközi tevékenységéért