2013. június 17., hétfő

A PanoDráma tervezett szakmai programja 2o13-ra / PanoDrama's planned program for 2o13 (sorry, only Hungarian)


A PanoDráma tervezett szakmai programja 2013-ban


1. A PanoDráma alkotóműhely

Egy nő beszél arról, hogy a férjét épp most gyilkolták meg, és hogy van nyom a hóban, a ház előtt. A rendőr nem válaszol, hanem előveszi a ... micsodáját, és lepisili a bizonyítékot. A PanoDráma Szóról szórája a budapesti Nemzeti Színházban gyöngysora az ilyen fájdalmas jeleneteknek, a szövegkönyv szó szerint a 2008–2009-ben a romákat érő, hat halálos áldozattal járó támadássorozatra vonatkozó autentikus közlésekből áll. A színrevitel telibe találja a kétségbeejtő jelent, amikor Magyarország nagyságrendben harmadik pártja az ország „cigányparazitáinak” kifüstölésére szólít fel, és zsidókról akar listát készíteni” – kezdi a legnagyobb svéd napilap, a Dagens Nyhetter beszámolóját a kritikuscéh által szervezett Hungarian Showcase-ről, majd a vezető német színházi portálhoz, a nachtkritik.de-hez hasonlóan rendezőnek nevezi a műhelyt nevesítő alkotó Lengyel Annát.
Ez a tény pusztán annyiban érdekes, amennyiben egyértelműsíti a láthatót, nevezetesen, hogy a PanoDráma valóban vagy az alkotóműhely vagy a produkciós színház kategóriában pályázhat jelen felhívásra. Mert noha a kiírás rendezőt, koreográfust és előadóművészt említ a kategória lehetséges vezetőjeként, a PanoDráma esetében egy dramaturg és független alkotó a műhelyt alapító, illetve koncepcióját, programját meghatározó egyéniség, Lengyel Anna. Az utóbbi két-három évben már a kritika és a szakma, sőt a közönség számára is kikristályosodott az tartalmi és formai elképzelés, amelyre a műhely programja épül. A művészeti vezető hosszú távra, egymásra épülő évadokban gondolkozva alakítja ki két állandó dramaturg (Garai Judit és Hárs Anna) illetve tíz-tizenöt visszatérő művészeti munkatárssal. A műhely színészei közül hárman (Szamosi Zsófia, Ördög Tamás és Urbanovits Krisztina) minden előadásunkban szerepelnek, és munkánk jellegéből adódóan maguk is egyúttal dramaturgjai a produkcióknak, a többi előadó szintén visszatérő, így Bánki Gergő, Bezerédi Zoltán, Csákányi Eszter, Feuer Yvette, Scherer Péter és Schermann Márta nem csak fejenként két-három produkcióban, hanem felolvasószínházainkban és workshopjainkon is fontos szereplők. Noha a világ számos vezetfüggetlen színháza (Rimini Protokoll, Gob Squad, Showcase Beat Le Mot stb.) ilyen struktúrában mködik, Magyarországon ezt a nem rendező által fémjelzett kreatív, mvészi szerepkört szemmel láthatólag épp csak most kezdi lassan elfogadni a közvélemény. Ezért tartjuk fontosnak pályázatunk elején tisztázni a kategóriát.

2. A PanoDráma általános mvészeti koncepciója (ez 2012 óta csak gazdagodott, de a lényeget tekintve természetesen nem változott)

A. Dramaturgiai újítás a színházban, remélt hatás a társadalomban
Magyarországon a a mai napig alig készülnek dokumentumszínházi előadások, és ezen az egyre súlyosbodó és számosodó társadalmi válságok sem tűnnek változtatni. A verbatim speciális műfajával, mely a kortárs angolszász színház egyik legmeghatározóbb dramaturgia formája, de Oroszországtól (teatr.doc) Lengyelországon át Németországig (Kroesinger) kiemelkedő szerepet játszik, és amelynek szövegét 100%-ban szóról szóra idézett eredeti anyagok adják (ezek közt is kiemelkedő szerepet játszanak az eredeti interjúk), Magyarországon egyelőre csak a PanoDráma él, társadalom-politikai témák színházi bemutatására.
Nem teljes naivitás azt képzelni, hogy egy ilyen kutatásra alapozott, szigorúan csak a tényeket, méghozzá azok szó szerinti változatát bemutató előadás hatással lehet a társadalomra, sőt arra is volt példa, hogy új törvény született egy verbatim színházi előadás hatására (Barack Obama két 2008-ban írta alá az új törvényt, amely a homofóbiát felvette a gyűlöletbűnök közé Moisés Kaufmann és a Tectonic Theatre Laramie-projekt c. előadása és az azt követő felháborodás nyomán egy meleg fiú brutális meggyilkolása kapcsán.)

A Szóról szóra, a Tanulni, tanulni, tanulni vagy a 174/B - az igazság szolgái ilyen eredménnyel nem büszkélkedhet, de minél többet szólunk a magyar társadalom elesettjeit sújtó problémákról és a többségi társadalom velük szemben gyakran gyakorolt előítéleteiről, a hátrányos megkülönböztetésről, a szalonrasszizmusról és legfőképp a lehetséges megoldásokról, annál több ember figyelmét sikerül felkeltenünk és annál több közéleti vitát tudunk generálni.
Az mindenképpen elmondható a PanoDráma előadásairól már most, hogy a minden egyes előadásblokk után – akár Budapesten, akár vidéken, akár külföldön - megtartott, jellegzetesen legalább száz főt vonzó közönségtalálkozóink önmagukban olyan lényegi kérdéseket vetnek fel és olyan elemi vitát generálnak, amelyre kevés példa akad a hazai színházi világban.

B. Alkotva közvetít

1. a kisebbségi társadalom kirekesztettjei és elesettjei, valamint a többségi társadalom kiváltságosai között
- amennyiben a színház eszközeivel teremt kapcsolatot a Magyarországon szétverésre ítélt melegek (A Laramie-projekt), a holokauszt pusztítása után hatvanöt évvel antiszemita atrocitásoknak kitett zsidók (Jelinek: Rohonc, 2010, Weiss: A vizsgálat, 2013) és legfképp a jelenleg legsúlyosabban fenyegetett kisebbség, a rasszista gyilkosok, önjelölt gárdista terroristák, a velük szemben súlyosan elfogult magyar igazságszolgáltatás és a napi könnyed szalonrassista megjegyzések csapdájában vergd, magára hagyott és jobbára nyomorban élcigányság és a többségi társadalom viszonylag jól szituált kiváltságosai között (ld. Szóról szóra, 174/B – az igazság szolgái, Roma/Nem roma – honnan a gyűlölet)
- amennyiben a még inkább formálható gondolkodású fiatalok körében igyekszik megfogni a témát.

2. a különbözszínházi formanyelvek között
- amennyiben a jellegzetesen a Sztanyiszlavszkij-módszeren felntt kiemelkedhazai színházcsinálókkal hoz létre itthon ismeretlen vagy alig ismert (pl. verbatim, közösségi színházi, fórumszínházi, törvénykező színházi), vagy kevésbé ismert formanyelveladásokat (pl. a formalistább, statikusabb eladásra ihlet, szintén rendkívül szövegközpontú Kézimunkát, a Nobel-díjas Elfriede Jelinek elshazai színházi bemutatóját, melynek rendezésére a filmes formanyelvben gondolkozó, páratlan nemzetközi tapasztalattal rendelkezfilmrendezt, Pejó Róbertet kéri fel)
- amennyiben elszeretettel feszegeti a színház határait az interdiszciplinaritás vagy éppen a dokumentumszínház jegyében (a hagyományos díszlet helyett filmes és televíziós eszközökkel élSzóról szóra és Az igazság szolgái mindkét kategóriába beleesik)

3. az alkotók és a hazai közönség között
- amennyiben az alkotótársakkal az alkotás folyamata során felvetdkérdéseket elssorban nem megválaszolni igyekszik, hanem a közönségben is felébreszteni a kérdezés vágyát, a gondolkodás ellenállhatatlan és kihalófélben lévingerét
- amennyiben olyan nézőket csábít színházába, akik nem járnak egyfelől a Trafóba, a Nemzetibe, a Művészetek Házába Pécsett vagy a Csarnokba a Miskolci Nemzeti Színházban, és/ vagy a hazai szellemi élet esetleg idsebb, nem független színházhoz szokott nagyjai, akiknek nevét a Népszava kritikusa oly fontosnak tartja leírni, hogy cserébe nem marad hely egyetlen alkotó megnevezésére sem, vagy olyan egyszerbb, alapveten nem színházba járó emberek, akikkel munkánk összehoz mint egy könyvelő, egy egyetemi adminisztrátor, a taxisofőr vagy a villanyszerelő és előadásaink interjúalanyai a vidéki romáktól a fővárosi tanárokon át az Amnesty International vagy a Helsinki Bizottság és a TASZ munkatársaiig (és akik részben elragadtatott vagy elgondolkozó és elgondolkodtató reakcióik nyomán a PanoDráma közönségkapcsolati hálózatának kulcsembereivé válnak, lásd. a mellékelt levelet egy tanártól)
- amennyiben cigány témájú eladásaival, igazán róluk, st velük szóló eladásaival már harmadszor csábítja a Trafóba vagy a vidéki előadásaink színhelyére olyan romák százait ill. tucatjait, akik sosem járnak színházba
4. a világ ígéretes fiatal színházcsinálói és a magyar szakma között
- amennyiben a produkciókat megelzvagy önálló mhelymunkáit kivétel nélkül mindig nemzetközi résztvevkkel és olykor külföldi vendégrendezkkel szervezi (pl. Sebastian Brünger, Rimini Protokoll, Mika Myllyaho, a finn Nemzeti Színház igazgatója, Jay Scheib, Obie -és Tony-díjas amerikai rendező, az európai hírű verbatimszínház-író és rendező Andres Veiel, Alexis Meaney, David Schwarz, Mihaela Michailov, Michael Bhim, Verena Specht-Ronique stb.)
- amennyiben a kortárs magyar drámákat külföldi felolvasószínházaiban ottani színészekkel és néha ottani rendezvel mutatja be
- amennyiben munkatársait rendszeresen (évente többször több munkatársat, összesen évi kb. tíz utat finanszírozva) küldi külföldre továbbképzésre, showcase-ekre, fesztiválokra, workshopokra, előadásokra, előadni és tanítani
- amennyiben nemzetközi és magyar szimpóziumokat, konferenciákat, showcase-eket szervez (2012-ben Theatre with Social Outreach címmel több mint egy tucat jeles nemzetközi és ugyanannyi magyar előadóval)
5. a magyar és a nemzetközi színház illetve drámairodalom között
- a kortárs külföldi drámák hazai és a kortárs magyar drámák külföldi bemutatásával produkciók, workshopok, felolvasószínházak, a hazai színházi szakma minden nemzedékének legkiemelkedbb és legnyitottabb alkotóival Csákányi Esztertl Polgár Csabáig, illetve kontextusteremtkiadványok formájában
- a kortárs magyar, azon belül kiemelten a független színház nemzetközi képviseletével és népszerűsítésével (Keresztmetszet Showcase 2011, Highlights of Hungarian Independent Theatre DVD 2008 és 2013, Highlights of New Hungarian Drama 2013, Highlights of Independent Hungarian Theatre honlap (www.panodrama.hu/hit), több produkció és több alkotó kiközvetítése (Pintér Bélától a HOPParton át Mundruczó Proton Színházáig vagy az Örkény Színházig, eladások, worskhopok, kurzusok Vilniustól New Yorkig stb.)


Részletes szakmai elképzelések 2013-ra

A PanoDráma, amint a nemzetközi színházi világ élcsapatai, nemcsak színházi előadásokat hoz létre, de szakmai és civil közegben is komplex módon tevékenykedik. (…) A 174/B - Az igazság szolgái című munkával hatalmasat léptek előre. (Proics Lilla: Az igazság az, hogy szóhoz sem jutok www.szinhaz.net)

Színházként, társadalmilag, civil szerepvállalás tekintetében (…) remek, fontos, jelentős és súlyos munka a PanoDrámáé. (Kovács Bálint: Görög sorstragédia Sajóbábonyból www. Egyfelvonás.hu


A 2012-es év a kiszámíthatatlan hazai finanszírozás ellenére nagyságrendi előrelépés volt a PanoDráma történetében több szempontból is (két új nagyprodukció, új alkalmazott munkatárs, nemzetközi turnék, nyertes EU-s projekt stb.). Sajnos ezt a tavalyi kuratóriumi döntés semmilyen mértékben nem tükrözte, s amikor az egyik kurátortól rákérdeztünk a lehetetlenül alacsony támogatás okára, ő úgy fogalmazott: “De hát most is annyit kaptatok mint tavaly.”

Egyrészt ez a mondat tévedésen alapult, másrészt a döntés teljességgel figyelmen kívül hagyta a fiatal PanoDráma objektív adatokkal mérhető, drámai fejlődését. Egy fiatal csapat életében meggyőződésünk szerint nem lehet kiindulási alap az előző év támogatottsága, különben semmilyen fejlődésre nem volna mód. És ez akkor is igaz, ha drámaian csökken a szétosztható keret, mert annál nagyobb arányban nőtt műhelyünk tevékenyége, láthatósága, sikere.

Tisztelettel kérjük a kuratóriumot, hogy ne a korábbi döntésekből, a korábban megítélt összegekből induljanak ki, pályázatunkat a PanoDráma tavalyi és idei munkái, teljesített vállalásai, nemzetközi koprodukciói és turnéi, mindezek kritikai visszhangja és a meghirdetett szempontrendszer ítéljék meg.


I. Új produkciók

1. Luxuská (munkacím) - Életmonológok 1.

2013-ban indítja új produkciósorozatát a PanoDráma Életmonológok szóról szóra címmel. A következő négy-öt évben alkotóműhelyünk állandó színészeivel verbatim monodrámákkal jelentkezünk, melyek a nagy produkcióinkkal ellentétben nem kis ensuite blokkokban, hanem repertoárszerűen szerepelnek majd a Hátsó Kapu műsorán.

Eddigi három verbatimszínházi produkciónk előkészítése során számtalanszor éreztük, hogy egy-egy interjúaanyunk élete, figurája, beszédstílusa, világa önmagában “megérne egy misét”. Most induló sorozatunk arra ad lehetőséget, hogy az eddiginél még nagyobb empátiával, még részletesebben tudjunk elmerülni egy ember sorsában, s hogy ezúttal semmi ne szabjon korlátot a mi alkotói és a néző befogadói kíváncsiságának.

Ezen produkciók ugyanazzal az intenzív kutatási módszerrel készülnek mint az eddigi előadásaink, ám végső soron az adott témában egy ember életéből állnak össze hosszú, mélyinterjúk alapján.

A Luxuská munkacímű produkciója Szamosi Zsófia, az előadás létrehozói a főszereplőn kívül Garai Judit, Hárs Anna és Lengyel Anna. A bemutató ősszel vagy télen lesz.

Az előadás témája a luxusprostituáltak ellentmondásokkal teli, izgalmasnak, sőt sokszor – nem csak anyagi értelemben - gazdagnak tűnő élete. A szakma evidensen vet föl morális, lelkiismereti, tartalmi és gyakorlati kérdéseket egyaránt, s a műfaj sajátosságai révén olyan lényegi társadalmi problémákra tud rámutatni a legnagyobb nyíltsággal és részletgazdagsággal, mint például Csalog Zsolt Parasztregénye vagy Csendet akarokja, azzal a lényegi különbséggel, hogy módszerünkhöz híven ezúttal sem változtatunk semmit az elhangzó szövegen.

2. Éhség (munkacím)

A 2013-as munkabemutató után (december 4) 2014 januárjában jelentkezünk a Trafóban következő nagy produkciónkkal, melynek témája az éhség: a konkrét, fizikai éhség és az átvitt értelemben értett hataloméhség kereszteződése.

A téma aligha szorul magyarázatra a mai Magyarországon, ahol karácsonykor és húsvétkor az ingyenlevesért állók sora kilométereken át húzódik, ahol eddigi produkcóink interjúalanyai (különösen Észak-Kelet Magyarországon) a hónap végén már csak kölcsönből vehetik meg a legolcsóbb és legegészségtelenebb ételeket. Elfogadhatatlan, hogy 2013-ban egy fejlett országban milliók éhesek rendszeresen, és különösen szomorú, hogy jóléti társadalmunk jelentős része milyen szenvtelenül nézi éhező honfitársait.

E témá mellett mutatjuk fel a szintén sokakat jellemző hataloméhséget, mely leggyakrabban épp ezeket a szenvtelen embereket jellemzi, természetesen ezúttal is verbatim módszerrel dolgozunk, illetve civiliket is bevonunk a produkcióba, ez utóbbi elem pontos formája még kidolgozás alatt áll.

Eladók: Bartsch Kata, Csákányi Eszter, Kádas József, Nagy Viktor, Ördög Tamás, Szamosi Zsófia, Urbanovits Krisztina Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna Próbákat vezető kreatív producer: Lengyel Anna

3. Az ígéret földje

Nyertes európai pályázatunk következő koprodukcióját (egy két éves együttműködésre a prágai Archa Színház, a stanicai Truc Sphérique és a haarlemi 5te Kwartierral közösen) 2013 júniusában mutatjuk be a kosteleci menekülttáborban, majd a prágai Archa Színházban, mely az előadás fő gazdája. A menekültekkel készülő közösségi színházi projektet Jana Svabodova rendezi, zeneszerzők Ted van Leewen (Hollandia) és Michael Romanyshin (USA), dramaturgia: Garai Judit és Lengyel Anna. A menekültek történetét és a velük való bánásmódot mutatja be ez a dokumentarista közösségi színházi előadás, melyben a Rimini Protokoll módszeréhez hasonlóan maguk a mesélők állnak színpadon.

II. Továbbjátszás

1. Tanulni, tanulni, tanulni – keresztmetszet az oktatásról a Jurányiban (az előadás átdolgozott, frissített változata) havi átlag két alkalommal
Bemutató: 2012. április 19 (az évad hátrelevő része egyeztetés alatt) tantermi színházi változat a támogatás függvényében 2013 őszétől
Eladók: Feuer Yvette, Hárs Anna, Ördög Tamás, Schermann Márta, Szamosi Zsófi, Urbanovits Krisztina valamint oktatási szakértk
Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna Rendez: Schermann Márta Kreatív producer: Lengyel Anna

2. 174/B – az igazság szolgái (lásd kritikai tükör, 2o12-es beszámoló)
Eladók: Bartsch Kata, Csákányi Eszter, Nagy Viktor, Kádas József Ördög Tamás, Szamosi Zsófi, Urbanovits Krisztina és 12 civil esküdt Koncepció és dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna, Lengyel Anna Próbákat vezető kreatív producer: Lengyel Anna

Közösségi színházi projekt (támogatás függvényében az új esküdtek előkészítésén túlmenően is)
törvénykező színház a fenti igazságtalanságok által sújtott roma közösségekben
Koncepció: Lengyel Anna Programvezető drámapedagógus: Feuer Yvette, Szabó Veronika

A PanoDráma munkájában és önképzésében mindig meghatározó nemzetközi gyakorlatok közül ezúttal az Elnyomottak színházát megalapító világhírű Augusto Boal módszerét tanulmányozzuk és alkalmazzuk gyakorlati közösségi színházi projektünkben. Workshopsorozatban a korábbi kutatásaink során megismert és újabb cigány és nem cigány közösségek fiatal felnőttjeivel végzett munka célja egyfelől a közösség aktivizálása saját felelősségük felismerésében, problémáik megoldásában és az őket ért igazságtalanság elleni fellépésben, másrészt a munka bemutatásával a többségi társadalom lelkiismeretére akarunk apellálni, mint eddig is.

Az első workshop témája mindig egy olyan helyi incidens vagy incidenssorozat, mint mondjuk egy cigányok által elkövetett krumplilopás vagy egy kisebb kocsmai verekedés. A munka során a közösség saját tagjai közül választ vádlót, ügyvédet és – bár ez nem felel meg a hazai gyakorlatnak – esküdtszéket, hogy a tényeket érvekkel alátámasztott vitában tudja mérlegelni.

3. Szóról szóra (külföldi és hazai turnék)

Miskolc, Nyíregyháza, Kaposvár, Lyon, Varsó, további turnék szervezés alatt

III. Felolvasószínházak

1. Moisés Kaufman: A Laramie-projekt a Kassák Klubban március 1o.
verbatim felolvasószínház
Merényi Anna fordításában

1998-ban egy Laramie nevű kisvárosban agyonverték Matthew Shepardot, egy huszas éveiben járó fiatalembert, akinek egyetlen bűne az volt, hogy meleg. Támadója egy hasonló korú férfi volt, aki félholtan hagyta hátra áldozatot egy kerítéshez kikötözve. Két nappal később Shepard belehalt sérüléseibe. A sokszoros díjnyertes amerikai drámaíró-rendező Moisés Kaufman társulatával Laramie-be utazott interjúzni. A verbatim színházi darab másfél év számos látogatásának interjúiból és tárgyalási jegyzőkönyveiből készült és elnyerte a 2001-es év legjobb drámájának díját. Azóta a második leggyakrabban játszott amerikai színdarab az Egyesült Államokban.
A darab 21 szerepében az alábbi színészek láthatók:
Bánki Gergő, Bezerédi Zoltán, Cseh Judit, Ördög Tamás, Szamosi Zsófia, Urbanovits Krisztina

Dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna

Színpadra állította: Lengyel Anna

2. Peter Weiss: A vizsgálat
oratórium 11 énekben

a PanoDráma felolvasószínházi estje
a Nemzeti Színházzal együttműködésben

2013. április 16-án
a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján

Magyar fordítás: Vas István

Előadják: Alföldi Róbert, Básti Juli, Bezerédi Zoltán, Csákányi Eszter, Mácsai Pál, Máté Gábor, Molnár Piroska, Nagy Zsolt, Urbanovits Krisztina

Dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna

Színpadra állította: Lengyel Anna


A jeles német szerzőt, akit Magyarországon leginkább Marat/Sade darabjáról ismernek - mely Ács János rendezésében és a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában bejárta a világot és sikerei révén jelentős mértékben hozzájárult a cenzúra lazulásához - hazájában talán leginkább A vizsgálat című műve alapján tartja számon a művelt átlagpolgár.
A frankfurti auschwitzi per jegyzőkönyvéből készült dokumentumdrámát 1965-ben 14 német színház mutatta be ugyanazon az estén Keleten és Nyugaton is, s az ősbemutatóval egy pillanatban hangzott fel a szöveg angol fordításban a Royal Shakespeare Companyban is. Az auschwitz borzalmait, a hatmillió zsidó kiirtásának fázisait dokumentarista hűséggel, ugyanakkor emelkedett költői formában bemutató mű kardinális szerepet játszott Németország történelmi múltfeldolgozásában, a modern Európa eredendő bűnével való szembenézésben.
Szomorú tény, hogy Magyarországon ez a szembenézés máig nem történt meg igazán, aminek egyenes következménye a mai szélsőjobb Európában szinte páratlan térnyerése, a rasszizmus már nem csak szavakban, hanem gyilkos tettekben is megnyilvánuló tombolása, s a többségi társadalom javának mély, cinkos hallgatása.
Szerzői jogok: Suhrkamp Verlag

Támogató: Dutch Jewish Humanitarian Foundation

Önképzés, nemzetközi kutatás: A PanoDráma állandó tagjainak a PanoDráma által finanszírozott nemzetközi útjai:
Hárs Anna, Garai Judit, Lengyel Anna – Amszterdam, Robert Wilson Einstein on the Beach előadásának megtekintése, L. A. találkozása az alkotókkal
Bíró Dénes - Riga, Letttország - kortárs lett dráma, kortárs lett színházi fesztivál, egy hét
Lengyel Anna – Arany Maszk, Moszkva, orosz showcase, partnertárgyalások a dokumentumszínház élvonalába tartozó teatr.doccal

Tudásátadás, disszemináció, oktatás:
Lengyel Anna: A Litván Zenei és Színházi Akadémia felkérésére fiatal drámaírók workshopja
Garai Judit – a Balassi Intézet megbízott oktatója a hungarológia szakos hallgatók mai magyar kultúra kurzusán
Önkéntesek a Tanulni, tanulni, tanulniban és az Igazság szolgáiban és további produkciókban

Nemzetközi együttműködés: Karaoke Europe - nyertes európai pályázat a prágai Archa, a haarlemi 5te Kwartier és a stanicai Truc Sphérique részvételével társadalmi színház tematikában

Workshopok: a fenti nemzetközi együttműködés keretében két hollandiai, két cseh, két szlovákiai és két magyarországi workshop – utóbbi kettő a PanoDráma vezetésével Borsod megyében illetve Budapesten

Szakmai szervezet munkájában való részvétel: FESZ - két szekciótagság, etikai bizottsági tagság


Gazdasági szempontok:

A PanoDráma a független színházi palettán ritka módon (a Krétakörhöz és a Szputnyikhoz hasonlóan) a működési támogatásának sokszorosát (tavaly kb. kilencszeresét) szerzi meg egyéb, jelentős részben nemzetközi forrásból. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy amennyiben olyan támogatást kapna mint három évvel ezelőtt (ötmilllió forint), ez a hozzászerzett összeg is növekedne és vele együtt színházunk hatékonysága, a bevont közösségek programjai is arányosan nőnének

Jegybevétel, TAO:

Tekintve hogy saját játszóhelyünk nincs és minden partnerünk a Trafótól a Nemzeti Színházig csak úgy adja oda a bevételnek megfelelő összeget, ha ez fellépti díjként szerepel, éppen azért, hogy a TAO-t megtarthassák, effektív jegybevétel nálunk nem jelentkezik. Külföldi turnéink hasonlóan fellépti díjat fizetnek.


január 30/ február 1 174/B Lengyel Anna Trafó
március 9 Szóról szóra (a Hungarian Showcase-en) Lengyel Anna Nemzeti Színház
március 10 A Laramie/projekt Moiisés Kaufman Óbudai Társaskör
május 12-13 Szóról szóra Lengyel Anna Miskolci Nemzeti Színház
május Szóról szóra Lengyel Anna Kaposvári Csiky Gergely Színház
április 16 A vizsgálat Peter Weiss Nemzeti Színház Nagyszínpad
május Tanulni, tanulni, tanulni Lengyel Anna Jurányi
október Szóról szóra Lengyel Anna Lyon, Festival sens Interdits
november-december Lukuská Lengyel Anna Hátsó Kapu
december Éhség Lengyel Anna Trafó
2014 január Éhség Lengyel Anna Trafó

2014 január/ február Luxuská Lengyel Anna Hátsó Kapu
2013 szeptember-2014 február Tanulni, tanulni, tanulni Lengyel Anna Jurányi
2013 szeptember-2014 február Szóról szóra Lengyel Anna vidék, külföld
2013 szeptember-2014 február A rúgás Andres Veiel 

2013 szeptember-2014 február 174/B - az igazság sszolgái Lengyel Anna Jurányi
június Az ígéret földje - koprodukció Jana Svabodova Prága, Archa színház
2014 eleje Idegenben otthon Ted van Leeuwen Alkmaar, menekülttábor

Nincsenek megjegyzések: